BeNextIT – הינה חממה טכנולוגית המקדמת יזמות בקרב צעירים. החממה הוקמה על בסיס התפתחויות מודרניות בתחום היזמות וה – Open Innovation וכוללת הן את ההיבט ההשכלתי והן את ההיבט היזמי, כל זאת בראיה ישומית בתחום ה- Mobile & Internet Technology.

אנו מזמינים תלמידים וסטודנטים בגילאים (13-25) להשתתף במיזם יחודי  BeNextIT ולהיות חלק מהיזמים צעירים אשר מחפשים לרכוש את הידע התיאורטי, התנסות מעשית ואפשרות לעתיד עסקי מוצלח. ישמחו לדעת על התוכנית החדשה המשלבת לימוד של כלים טכנולוגים (אפיון, פיתוח אפליקציות וכו’) בשילוב עם לימודי יזמות עסקית מעשית (בניית תוכנית עסקית וכו’). תוך חשיפת היזמים לעולם המהיר של מיזמים אינטרנטים.

העיקרון המוביל שלנו הוא:  The Wisdom of Crowds

”Together we can do better“

יעדי התוכנית

  • 1בניית בסיס הידע ומתן כלים הנדרשים לייזום פרויקטים באמצעות האינטרנט ובכלל.
  • 2העמקת ידע וניסיון בתחום Mobile & Internet Technology וסיוע ביזום ופיתוח פרויקטים בתחום זה.
  • 3הקמת פלטפורמה טכנולוגית ועסקית המבוססת על שיטות Crowdfunding & Crowdsourcing ליזום ועיבוד רעיונות ופיתוח פרויקטים.

תחומי הפעילות העיקריים